Banking

BRAHMDEVDADA MANE SAHAKARI BANK LTD., SOLAPUR

Banking Facility:

Inter-campus Banking facility is avilable for students.

 

Brahmdevdada Mane Sahakari Bank Ltd., Solapur

Branch : BMIT Campus, Belati, Solapur.